Opening Boekstart in de Kinderopvang

10 juni 2013 om 00:00 Nieuws

PUTTEN - Op donderdag 6 juni 2013 vond op Pepersgoed de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Bibliotheek Noordwest Veluwe en Kindcentrum Putten / Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes plaats. Beide organisaties werken samen met het programma BoekStart in de Kinderopvang. Namens de bibliotheek werd de handtekening gezet door Linda Mulder, projectleider en voor het Kindcentrum / Peuterspeelzaal door Reijer van den Brink, directeur.

Na de officiële ondertekening, luisterden de aanwezige kinderen naar een mooi verhaal uit de kersverse collectie.

Bibliotheek Noordwest Veluwe, Kindcentrum Putten en Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes werken samen om een aantal zaken te realiseren.

Er wordt op elke locatie van de kinderopvang een aantrekkelijke leesplek gemaakt, met startcollectie geschikte boekjes.

Per locatie wordt een pedagogisch medewerker opgeleid tot voorleescoördinator. Voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (voorleesplan.nl) in het beleid. Alle pedagogisch medewerkers krijgen een praktische training over alles wat zij moeten weten over voorlezen. Deze trainingen worden door de bibliotheek verzorgd.

Voor en met ouders worden activiteiten georganiseerd om te bevorderen dat er ook thuis meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de bibliotheek.

Voor de peuters en hun ouders wordt in juli een vertelvoorstelling georganiseerd om het voorlezen en vertellen nogmaals extra onder de aandacht te brengen.

BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders via openbare bibliotheken bevordert én hen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken - plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren - versterkt bovendien de band tussen ouder en kind. BoekStart vormt als leesbevorderend programma voor alle kinderen een stevige basis aan het begin van de door Stichting Lezen ontwikkelde doorgaande leeslijn, gebaseerd op de doorgaande leerlijn.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie