Afbeelding
..

Nieuwe noodverordening van kracht in veiligheidsregio

Corona Coronavirus

PUTTEN Er geldt sinds woensdag een nieuwe noodverordening in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar ook Putten onder valt. Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid om op te treden wanneer mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden voortgezet.

,,De meeste mensen in onze regio nemen hun verantwoordelijkheid en houden zich aan de geldende corona-maatregelen. Complimenten hiervoor", aldus Ton Heerts, voorzitter van de VNOG. ,,Het liefst zien we dat het niet nodig is om te beboeten, maar als het nodig is, doen we het."

MAATWERK De nieuwe noodverordening is woensdagochtend met alle burgemeesters van de 22 aangesloten gemeentes besproken. ,,We begrijpen dat het soms best ingewikkeld is om de maatregelen na te leven. Want 'meer ruimte' kan ook vragen oproepen over wat wel mag en wat niet. Het vraagt soms ook om het leveren van maatwerk. In afstemming met de burgemeester, de directeur van de VNOG, de DPG (directeur publieke gezondheid) en mij wordt bepaald wat in een specifiek geval eventueel mogelijk is."

SPORT In de nieuwe noodverordeningen staat een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Een belangrijke aanpassing is dat er meer ruimte komt voor jeugd die in teamverband wil sporten. De regels met betrekking tot samenkomsten blijven verder grotendeels hetzelfde. Wel is in de nieuwe tekst een uitzondering opgenomen voor wekelijkse (waren)markten, tenzij de voorzitter daarvoor in overleg met de betreffende burgemeester een Aanwijzingsbesluit uitvaardigt.

Verder zijn evenementen zijn tot 1 september verboden. Wel kan er een vrijstelling/ontheffing worden verleend aan bijvoorbeeld musea die voor de jeugd open willen zijn in de meivakantie.

STRAND NULDE De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters bepaalde gebieden afgesloten, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht met uitzondering van Strand Nulde.

,,Naleving van de maatregelen is en blijft nodig. Ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn", zegt Heerts. ,,Houd rekening met elkaar; in het park, in de winkels en op straat. En blijf zoveel mogelijk thuis, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Dat willen we voorkomen. Alleen samen kunnen we corona bestrijden."

De volledige noodverordening is te vinden op www.vnog.nl.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen wordt leesfeest 27 sep, 16:11
Logo
Afbeelding
‘Putten op weg naar de kerst’ 27 sep, 15:14
Afbeelding
Voetganger op zebrapad geschept door auto 27 sep, 06:38
Logo
Afbeelding
Biljarten en trimmen; ‘Ik wil actief bezig blijven’ Dit doe ik... 26 sep, 13:58
Logo
Afbeelding
Overlast verwarde personen groeit: in Gelderland al 14.000 gevallen in 2021 26 sep, 11:47
Afbeelding
Overhandiging cheques aan Groot Spriel 26 sep, 11:29
Afbeelding
SDC Putten wint in blessuretijd 26 sep, 11:21