Het aankondigingsbord op de Roosendaalseweg.
Het aankondigingsbord op de Roosendaalseweg. Gemeente Putten

College van burgemeester en wethouders stelt plan vast voor bouw veertien appartementen aan de Roosendaalseweg in Putten

23 mei 2023 om 09:45 Nieuwbouw

De ontwikkelaar heeft echter zelf gevraagd om een aantal wijzigingen. Onder meer is het bouwblok iets groter geworden. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen van de nutsbedrijven dat er ruimte moet zijn voor een aparte meterkast.

PUTTEN Het plan voor de bouw van veertien appartementen aan de Roosendaalseweg is - enigszins gewijzigd - vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Tegen het plan waren geen zienswijzen (bezwaren) ingediend.

BERGING

Ook ontbrak de aanduiding bijgebouwen waardoor de realisatie van de gewenste berging bij de appartementen volgens het bestemmingsplan niet toegestaan zou zijn. Door de aanpassing is er ook ruimte om de bergingen iets in zuidelijke richting op te schuiven.

In het bestemmingsplan is ook de aanleg van de benodigde parkeerplaatsen opgenomen. Door de wijzigingen moest ook één van deze plekken worden opgeschoven, Onderzoeken tonen aan dat de nieuwe appartementen uit milieu-hygiënisch oogpunt aanvaardbaar zijn. Ook geldt dat gezien vanuit maatschappelijk oogpunt. In Putten is dringend behoefte aan woonruimte.

KOSTEN

Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de gemeentelijke kosten op hem worden verhaald. Ook is daarin vastgelegd dat eventueel in te willigen claims als het gaat om planschade voor zijn rekening komen.

Daarmee heeft de gemeente zich verzekerd dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor bepaalde kosten en deze allemaal kunnen worden verhaald.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie