Foto van de slagschaduw van windpark Horst en Telgt. Foto is op ware schaalgrootte.
Foto van de slagschaduw van windpark Horst en Telgt. Foto is op ware schaalgrootte. Peter van de Stadt

Alternatief plan voor windpark; ‘Lak aan belangen van omwonenden’

3 februari 2023 om 10:00 Overig

ERMELO Waarom geen zon als er zo veel tegenwind is? Dat is het thema van het alternatieve plan dat omwonenden van het geplande Windpark Horst en Telgt hebben opgesteld. Zij kiezen voor de aanleg van een zonnepark omdat de realisatie van een windpark veel grote en negatieve effecten heeft op de omgeving.

Hans Reijersen van Buuren en Ton Brouwer wijzen op de vele nadelen van een windpark, zoals de slagschaduw (zie foto), het geluid en de gezondheidsrisico’s die met de aanleg gepaard gaan. Kritiek is ook op het feit dat de windturbines komen te staan in een vogeltrekroute en zorgen voor een grote ontsiering van het landschap. Het realiseren van een zonnepark heeft volgens hen een aantal positieve effecten. Het neemt in de zone, dicht tegen Natura 2000-gebied aan, jaarlijks een grote hoeveelheid stikstof weg. En verschaft een goede bron van inkomsten aan agrariërs die hun grond hiervoor beschikbaar stellen. Dat komt goed uit in een periode dat veel agrariërs moeten stoppen als gevolg van de stikstofcrisis.

GEDEPUTEERDE PROBEERT HET DOOR TE DRUKKEN

Beiden hebben het idee dat de verantwoordelijk gedeputeerde het windpark er nog even door probeert te drukken voordat hij na de verkiezingen voor de provinciale staten vertrekt. Waarbij de raad van Ermelo zich destijds buitenspel heeft gezet door de regie bij de provincie te leggen. Voor initiatiefnemer ProWind heeft Brouwer helemaal geen goed woord over. ,,Dat zijn windcowboys die alleen denken aan het grote geld en lak hebben aan de belangen van de omwonenden.” Beiden vinden het onaanvaardbaar dat het plan voor het windpark wordt doorgezet. ,,Er zijn inmiddels goede alternatieven beschikbaar zijn. Een zonnepark van 75 hectare levert evenveel energie als de geplande zeven windmolens terwijl een zonnepark veel minder schadelijk is.” 

EEN WINDPARK MAAKT ANDERE PLANNEN ONMOGELIJK

Beiden denken dat een windpark weinig kans van slagen heeft omdat de windmolens vaak stil moeten worden gezet door onder meer de aanwezigheid van de wespendief en de Rosse Vleermuis. In het rapport dat ten grondslag ligt aan de voorkeurslocatie wordt aangegeven dat het wenselijk is minimaal twee windmolens te schrappen. Beiden: ,,Maar alle belangen worden ondergeschikt gemaakt aan het belang de gewenste energie te verkrijgen door vast te houden aan zeven windmolens.”

Een windpark maakt veel andere plannen volgens Reijersen van Buuren en Brouwer onmogelijk. ,,Denk aan agrariërs die willen stoppen en een extra woning daarvoor in de plaats willen bouwen. Dat kan bij een windpark niet maar wel bij een zonneveld. Een eco-bedrijvenpark is al helemaal onmogelijk omdat je dan met veel bezoekers te maken krijgt en dat niet is toegestaan vanwege de veiligheidseisen.”

Het alternatieve plan wordt woensdagavond ingebracht wanneer de raad van Ermelo zich over de vraag buigt of ook zij een zienswijze moeten indienen tegen het plan. De fractie van één-Ermelo heeft al aangegeven tegen het windpark te zijn.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie