Geen vergunning voor het Bed & Breakfast aan de Telgterweg.
Geen vergunning voor het Bed & Breakfast aan de Telgterweg. Stock

Vergunning bed & breakfast Telgterweg wordt niet verleend

13 februari 2024 om 11:00 Politiek

PUTTEN De gemeente Putten werkt niet mee aan het legaliseren van tijdelijke inwoning en van een permanente bed & breakfast aan de Telgterweg. De gevraagde vergunning wordt geweigerd. Het gebruik van het bijgebouw als bed & breakfast is in strijd met het bestemmingsplan. Het gebruik gedeeltelijk als logeerfunctie kan, zo stelt het college van burgemeester en wethouders niet worden getoetst aan de eisen die hiervoor gelden. De woning heeft al de maximaal toegestane inhoud. Het bestemmingsplan laat slechts één woning toe en die is op deze locatie al aanwezig. Het verzoek het appartement voor tien jaar te mogen gebruiken voor inwoning/mantelzorg wordt ook afgewezen. De bebouwing is gerealiseerd zonder vergunning en die wordt ook niet verleend. Om die reden wordt niet ingestemd met het tijdelijk afwijken van het gebruik.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie