Afbeelding
Google Streetview

Puttense raad wil ondanks akkoord voor bestemmingsplan Achter Kraakweg 14 sociale woningbouw in plaats van dure woningen

10 oktober 2023 om 15:15 Wonen

PUTTEN De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Achter Kraakweg 14’ voor de bouw van vier woningen kan wat de fracties in de Puttense raad betreft zonder verder debat in de raad worden goedgekeurd. Maar dat wil niet zeggen dat in de raadscommissie toch wel enige bedenkingen naar voren kwamen.

Het gaat om de bouw van tweemaal twee-onder-een-kap woningen in het duurste koopsegment. Het te bebouwen perceel ligt achter de bestaande woning Kraakweg 14 in de wijk Bijsteren. Op het perceel mochten al bijgebouwen worden geplaatst, het bestemmingsplan is nodig om ook de vier gewenste woningen te realiseren.

GOOTHOOGTE

Ingediende zienswijzen waren aanleiding het oorspronkelijke plan enigszins aan te passen. Er werd echter geen reden genoemd af te zien van de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan. Onder meer ging het om het aanpassen van de goothoogte en het nemen van geluidwerende maatregelen voor de nieuw te bouwen woningen.

Saskia de Graaf (ChristenUnie) bepleit de aanleg van beukenhagen en wordt in dat opzicht gesteund door Rien van den Hoek (Wij Putten). Die wil deze verplichting het liefst zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Ten aanzien van de vrees dat oude bomen worden gekapt, kan wethouder Bertus Cornelissen raadslid De Graaf gerust stellen. Deze blijven staan en vallen zelfs buiten het bestemmingsplan.

KRITIEK

Harde kritiek kwam er van de zijde van Rien van den Hoek. Voor hem is de cruciale vraag of er geen andere woningen op het perceel kunnen worden gebouwd. ,,Wie zit te wachten op deze woningen, buiten de ontwikkelaar. We zitten verlegen om kleinere woningen en die hadden wij hier ook liever gezien.” Hij vindt dat het college van burgemeester en wethouders hierop meer moeten aandringen indien plannen worden ingediend. Volgens hem wordt te gemakkelijk akkoord gegaan met de mededeling dat het plan dan niet uit kan.

Jorrit Heinen (VVD) geeft aan dat de omwonenden ooit is toegezegd dat er niet gebouwd gaat worden. Hij vindt dat de overheid in dit soort toezeggingen betrouwbaar moet zijn. Wethouder Cornelissen zegt dat naar deze bewering is gekeken, maar dat deze nergens zwart op wit te vinden is.

Gertine Elsenaar (CDA) deelt de kritiek als het gaat om de dure woningen. Ten aanzien van haar vrees dat de activiteiten van een hier gevestigd bedrijf in de toekomst gevaar lopen kan wethouder Cornelissen haar gerust stellen. Daar is geen sprake van.

POGINGEN

Jan van den Brink (SGP) vindt het een nadeel dat de te bouwen woningen vermoedelijk niet bestemd zijn voor inwoners van Putten. Bij hem rijst de vraag of het college wel pogingen in het werk heeft gesteld dit wel te bereiken. Ook al beseft hij dat het wettelijk moeilijk is dit te hanteren. Waar naar zijn mening de ontwikkelaar gevraagd kan worden geld te stoppen in het zogenoemde vereveningsfonds, omdat niet wordt voldaan aan de criteria rond sociale woningbouw, is dit volgens de wethouder Cornelissen niet het geval.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie