Foto ter illustratie
Foto ter illustratie Pixabay

Geld voor recreatiesector: 20 miljoen euro subsidie via Regiodeal Veluwe

1 april 2024 om 12:00 Politiek

PUTTEN De gelden die Putten ontvangt uit de Regio Deal Veluwe worden ingezet voor het verder versterken van de leefbaarheid, verduurzamen van de recreatieve voorzieningen en mobiliteit op en rond de Veluwe en het versterken van innovatie en monitoring van gewenste ontwikkelingen.

Hoe het geld besteed gaat worden, twintig miljoen euro in totaal, is onderwerp van gesprek tussen verschillende partijen. Naast de gemeenten op de Veluwe zijn dit maatschappelijke organisaties, grondeigenaren, kennisinstellingen, bedrijven, inwoners en andere belanghebbenden. Het gaat dan om zowel het informeren over concrete projecten als het informeren over voortgang en koers. De bestaande projecten Veluwe op 1 en Vitale Vakantieparten worden daarbij gehanteerd als uitgangspunt.

Iedere betrokkene, ook de gemeente Putten, mag concrete projecten indienen die onder de doelstelling vallen. Concrete bedragen zijn nog niet bekend. De regiodeal zorgt voor vijftig procent cofinanciering. 

De stuurgroep van het programma Vitale Vakantieparken: een samenwerking van Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland werkt aan allerlei vraagstukken op en rond vakantieparken. Hierbij worden recreatieondernemers en andere partners, zoals het Openbaar Ministerie, woningcorporatie en zorginstellingen betrokken.

Het voorstel richt zich niet alleen op natuurgebied de Veluwe, maar ook op de landelijke en stedelijke omgeving. Om die reden wordt wel gesproken over de Bruto Veluwe. Vooral Putten heeft een groot buitengebied. Onder meer wordt ingezet op het bieden van nieuwe perspectieven voor de Gouden Randen van de Veluwe met recreatie, landbouw, erfgoed en zorg, ondersteunend aan de opgave te verstedelijken en het meer ontlasten van het Centraal Veluws Natuurmassief.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie