De Polen-camping wordt in 2023 teruggegeven aan de natuur.
De Polen-camping wordt in 2023 teruggegeven aan de natuur. Wijnand Kooijmans

Raad grotendeels eens met uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten

2 december 2019 om 10:23 Politiek

PUTTEN Wanneer wordt afgeweken voor de regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt een besluit hierover altijd voorgelegd aan de gemeenteraad. Die toezegging deed wethouder Roelof Koekkoek tijdens de behandeling van de belangrijkste uitgangspunten voor de huisvesting van deze groep werknemers.

Wijnand Kooijmans

Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de voorkeur wordt gegeven aan huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande kantoorpanden. Met een maximum van honderd. Dat aantal heeft te maken met het feit dat het bieden van woonruimte aan arbeidsmigranten voor aanvragers rendabel moet zijn. Volgens de wethouder ligt er op dit moment geen concreet verzoek voor het huisvesten van dit aantal arbeidsmigranten.

KRITIEK Bij aanvang van de vergadering werd door meerdere insprekers kritiek geuit op het huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen. In veel gevallen is dit geregeld in bestemmingsplannen maar nog niet in alle. Dat maakt dat bezwaar is gemaakt tegen het verlenen van een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten in een wijk waar dit nog strijdig is met het bestemmingsplan. Het college heeft gewacht met een besluit over het bezwaar, ondanks behandeling in de bezwarencommissie van april, tot de nu in de commissie gevoerde discussie.

Omwonenden maken zich vooral zorgen over het gegeven dat de betreffende arbeidsmigranten geen enkele binding hebben met de buurtbewoners. Maar ook dat hiermee de huizenmarkt wordt geblokkeerd voor andere woningzoekenden, zoals starters. Het liefst zien betrokkenen een apart beleid voor grootschalige huisvesting en huisvesting in een woonwijk.

DWANGSOM De betreffende eigenaar van de woning is in het verleden een dwangsom van 12.500 euro opgelegd omdat hij meerdere keren zich niet heeft gehouden aan het maximumaantal van vier arbeidsmigranten per woning. Kritiek is ook dat door hen in een zeer droge periode gewoon brandende peuken werden weggegooid en ze daarop niet aanspreekbaar waren.

Met uitzondering van Gemeentebelangen kunnen de partijen zich vinden in de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde uitgangspunten. Gertine Elsenaar (CDA) en Jan van den Brink (SGP) zien wel iets in een apart beleid voor grootschalige huisvesting en huisvesten in een woonwijk. Maar concreet vorm geven zij daaraan nog niet.

TE ZACHT Herman Luitjes (Wij Putten) vindt meerdere partijen achter zijn opmerking dat te vaak wordt uitgegaan van het woord 'in principe' en dat het daarom moeilijk is te bepalen hoe hard de uitgangspunten zijn. Volgens wethouder Koekkoek worden alle aanvragen getoetst aan de vastgestelde uitgangspunten. Maar alles tot op de punt, komma vast te timmeren kan het moeilijk maken tot een plan te komen.

Overigens vraagt Luitjes zich ook af waarom er aparte uitgangspunten zijn voor arbeidsmigranten en niet voor andere groepen woningzoekenden. Volgens Koekkoek wordt daaraan wel gewerkt. Luitjes is bijzonder teleurgesteld in het gegeven dat gesprekken met werkgevers over het in dienst nemen van mensen die in de bijstand zitten tot nu toe geen enkel resultaat hebben opgeleverd. ,,Werkgevers vragen wat van ons, dan mogen wij ook wat van hen vragen." Ook vindt hij het ongewenst dat wordt gesproken over 'kaartenbakwerknemers' als het gaat om mensen in de bijstand.

DIENST Voor alle partijen staat vast dat huisvesting alleen mag worden geboden aan arbeidsmigranten die in dienst zijn van bedrijven die in Putten zijn gevestigd. Wat dat betreft wil men leren van de huisvesting van arbeidsmigranten op camping Kolthoorn. Hier wonen veel arbeidsmigranten die buiten Putten werkzaam zijn. Ook huisvesting van uit het buitenland gedetacheerde arbeidsmigranten wordt afgewezen.

Vrees van Teun-Jan van Ooijen (ChristenUnie) is dat er op dit moment niet veel kantoorpanden leeg staan. Wat dat betreft is bijvoorbeeld een deels leegstaande kazerne in Ermelo voor hem een goede optie als het gaat om tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Ter discussie werd gesteld de periode van tien jaar waarvoor een tijdelijke vergunning wordt verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er klinken geluiden dat men dit liever korter ziet, vooral als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen. Maar volgens burgemeester Henk Lambooij moet dan ruimtelijk worden aangetoond waarom deze periode korter moet zijn. Dat wordt, volgens hem, in de meeste gevallen, een uiterst moeizame exercitie.

NALEVEN In het uiterste geval kan het intrekken van een vergunning worden overwogen wanneer men zich niet houdt aan het naleven van de voorwaarden van een vergunning. Ellis van Dam (Gemeentebelangen) vindt veel zaken nog te vaag om achter de uitgangspunten te staan. Voor haar is ook van doorslaggevend belang om welke aantallen arbeidsmigranten het gaat die moeten worden gehuisvest.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie