De 'Poolse' camping zorgt voor weinig overlast.
De 'Poolse' camping zorgt voor weinig overlast. Wijnand Kooijmans

Weinig klachten over arbeidsmigranten op camping De Kolthoorn

4 maart 2020 om 07:36 Politiek

PUTTEN De overlast van arbeidsmigranten op camping De Kolthoorn is tot een minimum beperkt en slechts incidenteel aan de orde. Een melding over geluidsoverlast bleek bovendien niet van de camping afkomstig te zijn, maar van de naast het campingterrein gelegen voetbalvelden.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het Puttense college van burgemeester en wethouders. Aangegeven wordt dat de aanwezigheid van een beheerder op het terrein cruciaal is voor het goed functioneren van de huisvesting. Die is bovendien meertalig waardoor hij zowel met de bewoners van de Kolthoorn in gesprek kan gaan als met de gemeente en de omwonenden.

ZURE APPEL Aangegeven wordt dat de bewoners in de omgeving van de camping het huisvesten van arbeidsmigranten als een 'zure' appel ervaren, waar men door heen moet bijten om uiteindelijk 'natuur' voor de deur te krijgen. Dat perspectief houdt men zich ook voor het ogen. De aanwezigheid van arbeidsmigranten wordt gezien als een tijdelijk gegeven voor een definitieve transformatie van het gebied.

Het college stelt dat de inzet van de tijdelijke huisvesting uiteindelijk leidt tot de realisatie van een aantrekkelijk recreatief landschap. Maar dat het ook een instrument is dat beperkt inzetbaar is. Huisvesting van arbeidsmigranten wordt gezien als een 'gekke functie' in het toeristisch gebied. De ervaringen die met De Kolthoorn worden opgedaan worden meegenomen bij eventuele nieuwe initiatieven.

De Poolse camping is gestart als proefprojectOPGAVE De Kolthoorn is gestart als proefproject. In 2014 waren op de Noord-Veluwe naar schatting drieduizend arbeidsmigranten veelal illegaal gehuisvest op één van de vijf vakantieparken in de regio. Omdat hierdoor de recreatieve uitstraling en het recreatieve gebruik van de parken in gevaar kwam, is besloten afspraken te maken over het aantal arbeidsmigranten dat per gemeente moet worden gehuisvest. Voor Putten ging het om driehonderd personen.

Op dat moment speelde dat De Kolthoorn aan de Kolthoornseweg, inmiddels bekend als 'de Poolse camping' nagenoeg alle activiteiten had beëindigd en was verkocht aan Dive(rs) Onroerend Goed. Dat bedrijf vroeg de gemeente medewerking te verlenen aan het tijdelijk gebruik mogen maken van de camping voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Erkend wordt dat in het begin nogal overlast werd ondervonden, vooral geluidsoverlast, zwerfafval en parkeren langs de weg. Door de gemeentelijke boa is er nu regelmatig contact met zowel de buurt als de beheerder. Daardoor kan hij de vinger aan de pols houden en ingrijpen, voordat situaties uit de hand lopen.

AFLOOP Na afloop van de vergunning per 1 september 2023 moet de bestemming 'natuur' definitief gestalte krijgen. De eigenaar moet zorgen dat de grond aan de gemeente wordt overgedragen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie