In het ontwerp van de Verlengde Dorpsstraat komt het dorpse karakter en de historie centraal te staan.
In het ontwerp van de Verlengde Dorpsstraat komt het dorpse karakter en de historie centraal te staan. Henk Hutten

Entree winkelgebied Putten krijgt nieuwe warme uitstraling: meer ruimte voor terrassen en groen

24 mei 2023 om 15:35 Winkels

PUTTEN Drie pleintjes worden de entree van het nieuwe winkelgebied Putten. Deze moeten bezoekers een warm welkom geven tot de winkelstraten en hen verleiden langer in het centrum te verblijven. Dat blijkt uit het herinrichtingsplan voor het winkelgebied dat door het college van burgemeester en wethouders aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling. Met de uitvoering van het plan is 5.845.000 euro gemoeid.

Het plan moet zorgen voor een bruisend centrum als centrale ontmoetingsplek met meer ruimte voor terrassen en groen. Bij de opstelling van het plan zijn winkeliers, eigenaren van panden en organisaties betrokken geweest.

Er ligt nu een gedegen inrichtingsplan voor een mooi en toekomstbestendig winkelcentrum

Wethouder Sander van Nieuwenhuizen: ,,Er ligt nu een gedegen inrichtingsplan voor een mooi en toekomstbestendig winkelcentrum. Ik heb bij de opstelling een grote betrokkenheid ervaren bij ons centrum. De gesprekken met onder meer de winkeliersvereniging, de informatiebijeenkomsten en de bijna vierhonderd reacties op de vragenlijst hebben het plan beter gemaakt. Alle inbreng hebben wij zo veel als mogelijk meegenomen in de ontwerpen. Al kunnen we nooit iedereen voor honderd procent tevreden stellen.”

Het Oranjeplein/De Pol wordt ingericht als een ‘open plein’ met ruimte voor horeca en evenementen. Het gebied rond Foppen krijgt een ‘tuingevoel’ met meer ruimte voor terras, ontmoeting en groen. Bij het gebied Verlengde Dorpsstraat komt het dorpse karakter en de historie centraal te staan. Zo komt er een stukje van de voormalige ‘Zuiderzeeroute’ terug in beeld door de laanstructuur te versterken en het gebied meer in te richten als een wandelzone.

De ontwerpen uit 2019 hebben een kwaliteitsimpuls gekregen. Van Nieuwenhuizen: ,,We zetten in op een klimaat-adaptief centrum. Zo koppelen we bijvoorbeeld vijftig procent van het dakoppervlak af. Bij hevige regenbuien wordt het water hierdoor goed afgevoerd en opgevangen in infiltratiekratten.” Ook zijn extra maatregelen genomen om te komen tot een autoluw centrum. Er komen verhoogde groene eilanden die, in combinatie met geïntegreerde zitelementen om ontmoeting mogelijk maken.

Door het college van burgemeester en wethouders werd vorig jaar besloten het plan uit 2019 opnieuw tegen het licht te houden. Onder meer vanwege een veranderende centrumbeleving en ander winkelgedrag als gevolg van de coronapandemie. Dat maakt dat hogere eisen moesten worden gesteld aan het inrichtingsplan. 

Het voorstel wordt 19 juni besproken in de commissie economie, bestuur en openbare ruimte waarna de raad 29 juni een definitief besluit neemt.

Rond het plein Foppen wordt het verkeer meer richting Achterstraat gestuurd. Het parkeren van fietsen wordt geconcentreerd onder de leibomen nabij deze straat. Mogelijk wordt nog besloten de Weverstraat ter hoogte van het plein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit om het doorgaande verkeer op de Dorpsstraat te beperken en daarmee de verblijfsfunctie te versterken. De grote kastanjeboom blijft staan, evenals de leilindes tegenover de Veluwse Optiek.

Het Oranjeplein/De Pol wordt afgebakend met groen-elementen. Hiermee wordt, zo stelt het college, een optimaal ‘verkeersvrij plein’ verkregen. Doorgang voor de brandweer en de bevoorrading is gewaarborgd. De bestaande bomen blijven behouden, zij het eventueel op een andere locatie.

Rond het plein Verlengde Dorpsstraat vervallen de parkeervakken. Hierdoor komt er meer ruimte voor terrassen en groen. Door het straatbeeld te vernauwen wordt het gebied ook minder uitnodigend voor gemotoriseerd verkeer. Er blijven wel drie parkeerplaatsen behouden voor mindervaliden. Het gedeelte bij Van Ganswijk wordt nog nader vorm gegeven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie