De actiegroep in oprichting protesteert ook langs de wegen
De actiegroep in oprichting protesteert ook langs de wegen Wijnand Kooijmans

Protest tegen tracé Huinen in Putten: ongunstig voor bereikbaarheid en natuur, ‘De eenheid van onze buurt is in gevaar’

29 maart 2024 om 10:27 Wonen

PUTTEN ,,Noem ons maar een actiegroep in oprichting”, zegt Johan Kroon, lid van de app-groep. ,,We voelen ons overvallen omdat ons gebied ineens weer in beeld is terwijl drie eerdere onderzoeken al hebben uitgewezen dat ons gebied volstrekt het meest ongunstig is als het gaat om de aanleg van de rondweg. We vinden het dan ook vreemd dat ons gebied ineens weer in de kijker is, terwijl we denken dat de oplossing meer in noordelijke richting moet worden gezocht.”

Het gebied is door de gemeente weer als zoeklocatie aangewezen nadat de raad besloot wel akkoord te gaan met de aanleg van het eerste deel van de rondweg tussen de Nijkerkerstraat en de Roosendaalseweg. Maar nieuw onderzoek wenst voor het tweede deel tussen de Roosendaalseweg en de Voorthuizerstraat. Het aanvankelijk voorgestelde tracé stuit op enorme weerstand van de bewoners van dat gebied.

ZF4

Het tracé door een deel van Huinen heeft de benaming ZF4. Het is niet voor het eerst in beeld. Al sinds 1972 van de vorige eeuw wordt er gesproken over de aanleg van een zuidelijke rondweg langs Putten. Drie studies zijn er al uitgevoerd. Het tracé door Huinen kwam daarbij steeds als ongunstige uit de bus. Onder meer wat bereikbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorie betreft. ,,Het zijn toch gerenommeerde onderzoeksbureaus die deze studies hebben uitgevoerd en dat maakt dat niet hoeft te worden getwijfeld aan de uitkomsten”, zo zegt Kroon.

Naast de genoemde kritiek vinden ze dat ook de eenheid van hun buurt in gevaar is. Het tracé snijdt het gebied dwars doormidden. Terwijl veel leerlingen bijvoorbeeld naar de school Huinen gaan die 105 leerlingen telt. ,,Ik denk dat ongeveer de helft van dat aantal uit ons gebied komt. Als het tracé hier komt te liggen, verliest die school een flink aantal leerlingen. Het kan de school de das omdoen. Zoals ook veel mensen uit ons gebied gebruik maken van het verenigingsgebouw in Huinen.”

TUNNEL

In het mogelijke tracé is wel een tunnel opgenomen. Kroon: ,,Maar dat betekent dat je kilometers moet omrijden. De gemeente heeft in 2019 daarnaast nog eens gezegd dat er een groot belang wordt gehecht aan de klompenpaden. ZF4 gaat dwars door het klompenpad Huinerpad heen. Daarvan wordt enorm druk gebruik gemaakt. Maar als het tracé hier komt, kan dit wel eens het einde van dit prachtige klompenpad betekenen. Het wordt dan op drie plaatsen door de rondweg doorsneden waardoor het geen doorlopende route meer is.”

Kroon en zijn metgezellen toveren een filmpje tevoorschijn, opgenomen door één van de wildcamera’s die in het gebied staan. Niet één maar een stuk of zeven dassen dartelen vrolijk door het beeld. ,,Hun burcht zou op vier meter afstand komen te liggen van het tracé. Maar hier komen ook steenmarters, uilen, vleermuizen en andere beschermde dieren voor.” Het lijkt het Fabeltjesbos wel.

BETROUWBAARHEID

Het feit dat hun omgeving weer als zoeklocatie wordt opgevoerd nadat het al zo vaak als minst gunstige uit de bus is gekomen maakt dat de betreffende bewoners van dit deel van Huinen beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de raad. ,,Ze slaan alle eerdere rapporten in de wind. Waarom nog eens veel geld uitgeven om dit tracé weer te onderzoeken. Dat valt niet meer uit te leggen.”

Gewezen wordt op de agrarische bedrijven die zijn gestopt en vervolgens allemaal goed ingepast moesten worden in het landschap. ,,Dit alles met het oog voor de open ruimte en zorg voor het landschap. Er zijn duizenden euro’s uitgegeven door bewoners in dit gebied om de natuur te versterken. Indien het tracé hier komt is dat allemaal voor niets geweest.”

BEDRIJFSVOERING

Kroon wijst erop dat agrarische bedrijven grootschaliger geworden zijn en meer aangesloten kavels nodig hebben voor een efficiënte bedrijfsvoering. ,,De weg snijdt ook deze kavels dwars doormidden. Dat betekent een enorme aderlating voor deze mensen.”

Zoals bij een keuze voor het tracé door dit deel van Huinen de kosten van de aanleg van de zuidelijke rondweg enorm veel hoger uitvallen. ,,En dat geld moet worden opgebracht door alle inwoners van Putten. De aanleg van de zuidelijke rondweg lost bovendien niet alle problemen rond het verkeer op. Daarvoor zijn meer maatregelen nodig. We begrijpen echt niet waar de gemeente mee bezig is.”

EFFECT

Door Kroon wordt aangegeven dat het tracé, mede door de ligging, ver van de bebouwde kom en het matige gebruik, nauwelijks effect zal hebben op de bereikbaarheid van Putten. De onderzoeken wijzen volgens hem uit dat het gewraakte tracé lijdt tot de minste reductie van het verkeer op de wegen waar dit verkeer niet wordt gewenst. Ook is de ingreep op het landschap het grootst.

Ze voelen zich volledig overvallen door het aanwijzen van hun gebied in Huinen als mogelijk tracé voor de zuidelijke rondweg. Reden voor een groepje inwoners zich te verenigen in een app-groep om stelling te nemen tegen dit, in hun ogen, onzalige idee van gemeente Putten. ,,De eenheid van onze buurt is in gevaar.”

De dassenburcht ligt dicht bij het mogelijke tracé.
Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie