V.l.n.r.: Arnoud Aalten (Aannemersbedrijf G.G. Aalten), Stefan van Dijk (Bemog Projektontwikkeling), Arnold Sprakel (Kondor Wessels Projecten), Bertus Cornelissen (Wethouder Gemeente Putten), Henk Rene Timmer (Bouwbedrijf J. Timmer), Roy Hasselerharm (Kondor Wessels Projecten), Marius Vierwind (Aannemersbedrijf M. Vierwind)
V.l.n.r.: Arnoud Aalten (Aannemersbedrijf G.G. Aalten), Stefan van Dijk (Bemog Projektontwikkeling), Arnold Sprakel (Kondor Wessels Projecten), Bertus Cornelissen (Wethouder Gemeente Putten), Henk Rene Timmer (Bouwbedrijf J. Timmer), Roy Hasselerharm (Kondor Wessels Projecten), Marius Vierwind (Aannemersbedrijf M. Vierwind) Henk Hutten

Eerste 310 woningen van wijk Halvinkhuizen in Putten stap dichterbij: ‘In plannen veel aandacht voor starters en senioren’

4 oktober 2023 om 14:57 Wonen

PUTTEN Het college heeft dinsdag ingestemd met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Halvinkhuizen fase 1. Daarmee stelt het college de raad voor om de plannen voor de eerste 310 woningen van de nieuwe wijk vast te stellen. De gemeenteraad beslist hierover in de raadsvergadering van 23 november.

,,In de plannen hebben wij veel aandacht besteed aan het huisvesten van starters en senioren. Dit zorgt voor doorstroming op de Puttense woningmarkt. Halvinkhuizen biedt zodoende ook ruimte voor onze eigen jongeren die op zoek zijn naar een woning”, zegt wethouder Bertus Cornelissen.

WOONWIJK HALVINKHUIZEN

De gemeente Putten heeft de ambitie om van Halvinkhuizen een woonwijk te maken die past bij het dorpse karakter van Putten. Een wijk met veel groen en een gevarieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen en enkele gemeenschappelijke voorzieningen. In totaal komen er in de hele woonwijk Halvinkhuizen ongeveer 1.300 woningen.

Halvinkhuizen biedt zodoende ook ruimte voor onze eigen jongeren die op zoek zijn naar een woning

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Wethouder Cornelissen ondertekende op woensdag 20 september 2023 de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaars en drie lokale bouwbedrijven voor Halvinkhuizen fase 1. De overeenkomst bevat afspraken over het ruimtelijk plan, de samenwerking en financiën. ,,Hiermee is een belangrijke stap gezet om de bouw van de eerste woningen in Halvinkhuizen mogelijk te maken”, aldus de wethouder.

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad komt het plan zes weken ter inzage te liggen. De start van de bouw is afhankelijk van eventuele juridische procedures.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie