Een welgestelde familie in deze buurt sinds de zestiende eeuw: de familie Schrassert. De familie bezat veel grond en panden en had veelal belangrijke banen. Zo ook Coop Schrassert Philipszn., naar hem is de Schrassertstraat in Putten genoemd. Hij betekende in de zeventiende eeuw veel voor ons dorp.