Het plangebied voor Henslare wordt begrensd door de Stationsstraat, Henslare, Nijkerkerstraat, Arkemheenseweg en de spoorlijn.
Het plangebied voor Henslare wordt begrensd door de Stationsstraat, Henslare, Nijkerkerstraat, Arkemheenseweg en de spoorlijn. BDUmedia

‘Niet alleen Henslare, maar breder kijken voor bedrijven Putten’

Economie

PUTTEN De gemeenteraad van Putten wordt gevraagd in te stemmen met de voorgenomen planvoorbereiding voor bedrijventerrein Henslare en een voorbereidingskrediet van 235.000 euro beschikbaar te stellen voor het actualiseren van de gebiedsvisie en het opstellen van een omgevingsplan. Dit onderwerp werd afgelopen dinsdag besproken door de raadscommissie ruimte.

Voordat de commissieleden hierover in gesprek gingen, maakten twee inwoners gebruik van het agendapunt spreekrecht voor burgers. Zo gaf mevrouw Zwamborn aan dat een deel van dat gebied al eerder was aangewezen als toekomstig bedrijventerrein, maar dat het zoekgebied in de voorliggende plannen extra groot is geworden. 

NOOIT REACTIE GEHAD ,,Ik woon zelf in het zuidelijk deel en dat was in de eerdere plannen niet als zoekgebied aangewezen voor een bedrijventerrein’’, merkte ze op. ,,Het is een impliciete keuze die ik niet helemaal terecht vind. In het gebied wonen inwoners die hiervan niet eerder op de hoogte zijn gebracht. Door nu in te stemmen gaat de gemeenteraad akkoord voor het hele gebied. Maar het meest logische stuk grond om bedrijven te vestigen is tussen Van de Mheen en het station. Het gebied tegen het spoor aan is agrarische gebied en staat ook niet aangeduid in de structuurvisie als bedrijventerrein. In 2017 was er een participatieavond en daarna hebben we een brief gestuurd. Daar hebben we nooit een reactie op gekregen en nu moeten we in de krant lezen dat deze plannen er liggen. Mijn vraag is dan ook om het zoekgebied tot het noordelijke deel te beperken.” 

Ook de heer Timmer woont in het zuidelijk gebied van dit plangebied. ,,In 2017 is er tijdens een informatieavond een conceptvisie gepresenteerd aan belanghebbenden. In deze conceptvisie beperkten de plannen zich tot het noordelijke deel. Ik ga ervan uit dat dit niet helemaal overboord gegooid wordt. Ook ik heb nooit meer iets gehoord. Terwijl we in 2017, na de zomer, zouden horen met welke varianten de gemeente verder zou gaan.”

EXCUSES Wethouder Ewoud ’t Jong reageert: ,,Er is in 2017 inderdaad een concept-gebiedsvisie gepresenteerd waarin verschillende varianten aan bod kwamen. Dat is blijven liggen, omdat nog nader onderzoek moest plaatsvinden. We hebben zeven hectare nodig aan extra bedrijventerrein en misschien zelfs wel meer. Er komen steeds meer geluiden van bedrijven die krap in hun jasje komen te zitten. De opgave is groot. Wat hebben we nodig, wat mogen we wel en wat mogen we niet. Hiervoor zijn ook gesprekken in de regio gevoerd. Toch heeft het te lang geduurd. Daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Het had zo niet gemoeten. De vraag is intussen groot en we moeten dit voortvarend oppakken.” 

BREDER KIJKEN Sander van Nieuwenhuizen van Gemeentebelangen geeft aan: ,,De ontwikkeling van een bedrijventerrein bij de Henslare heeft een tijd stilgelegen en wij willen hier nu doorpakken. We willen graag ruimte creëren voor ondernemers in fysieke zin. Het is belangrijk deze ruimte te ontwikkelen voor Puttense ondernemers en wij willen dat het college hierop stuurt. In de plannen lezen we dat de eerste gronduitgifte op zijn vroegst in 2023 plaats kan vinden, maar kan dat niet sneller? Op sommige plekken zijn inmiddels al bedrijven gevestigd en wij vinden dat het er nu wat rommelig uitziet. Ik hoop dat deze visie ook groen, ruimte en een mooie toeristische entree gaat brengen. Tevens denken wij dat we niet alleen een visie nodig hebben voor dit gebied, maar dat we breder moeten kijken. Is er ruimte om bedrijven te verplaatsen richting de Henslare, zodat er ruimte ontstaat op Keizerswoert en de Ambachtstraat. Hier ligt nu een strategische kans om een beweging op gang te brengen en meer ruimte te creëren. Ook willen we weten hoe het gesteld is met de participatie. In hoeverre worden de omwonenden er echt bij betrokken.”

IJSKAST Reinard de Jong van de SGP is blij te kunnen beginnen met dit stuk bedrijventerrein. ,,De behoefte van bedrijven is er. Omdat het belangrijk is dat bedrijven in Putten blijven, is het noodzakelijk dit bedrijventerrein te ontwikkelen. Ook vinden wij dat er aandacht moet zijn voor de overgang van de kern naar het buitengebied. Het is belangrijk dat we een goede beeldkwaliteit neerzetten die past bij Putten.”

Jan van Meerveld (CDA) vraagt zich af waarom dit plan in de ijskast is beland. ,,We hebben sinds 2017 niets meer gehoord en we hebben de gebiedsvisie nooit gezien.”

VAART MAKEN Wethouder ’t Jong reageert op de commissieleden. ,,Ook wij willen wel wat bedrijven vanuit de Ambachtstraat en Keizerswoert verplaatsen. Het is goed om hier aan de voorkant al over na te denken en we gaan hier zeker breder naar kijken. We gaan vaart maken en hopen dat er aan het einde van dit jaar een stedenbouwkundig plan klaarligt. Daarna gaan we verder met het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat is al ambitieus, dus ik denk dat een extra versnelling niet haalbaar is. Ook het college wil graag dat dit bedrijventerrein beschikbaar komt voor Puttense bedrijven. Hiervoor bekijken we de uitgiftecriteria en proberen daar grip op te krijgen en te houden. Er staan diverse participatiemomenten ingepland en er gaat zeker gesproken worden met omwonenden, burgers en bedrijven. Ik neem de rommelig ogende huidige situatie en uw pleidooi voor open ruimte en groen mee. Dit terrein is bedoeld voor lichtere industrie waar we kleine kavels van 2500 vierkante meter uit willen geven. Wat grotere bedrijven krijgen dan eventueel twee kavels.”

TE VROEG Voor de meeste partijen mag dit voorstel als een hamerstuk behandeld worden in de gemeenteraad van donderdag 8 juli, echter Van Meerveld van het CDA vindt dit nog te vroeg. De gemeenteraad zal zich daarom tijdens de raadsvergadering nogmaals over dit voorstel buigen. 

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen wordt leesfeest 27 sep, 16:11
Logo
Afbeelding
‘Putten op weg naar de kerst’ 27 sep, 15:14
Afbeelding
Voetganger op zebrapad geschept door auto 27 sep, 06:38
Logo
Afbeelding
Biljarten en trimmen; ‘Ik wil actief bezig blijven’ Dit doe ik... 26 sep, 13:58
Logo
Afbeelding
Overlast verwarde personen groeit: in Gelderland al 14.000 gevallen in 2021 26 sep, 11:47
Afbeelding
Overhandiging cheques aan Groot Spriel 26 sep, 11:29
Afbeelding
SDC Putten wint in blessuretijd 26 sep, 11:21