Afbeelding
Kerk in Actie Nederland

Kerk in Actie in Putten zoekt collectanten

Overig

PUTTEN Kerk in Actie houdt van 21 tot 26 november haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoekt deze organisatie collectanten. Wie helpt mee?

Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 voor de derde keer. De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. ,,Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers. Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Zij hebben deze hulp nog steeds heel hard nodig. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. 

Collectecoördinator Albert Nieuwenhuis organiseert de collecte in Putten. Over zijn motivatie om dit te doen, zegt hij: ,,Een vluchteling moet een perspectief hebben, een veilig huis. Net zoals wij als Christenen een veilig thuis verwachten. De hoop daarop houdt mij gaande.”

Wie wil vluchtelingenkinderen die in Griekenland worden opgevangen, ook helpen? Belangstellenden kunnen zich dan aanmelden als collectant bij de collectecoördinator telefonisch 06-23571795, of via de e-mail pkn-collecte-putten@solcon.nl. Opgeven via het landelijk collecteteam van Kerk in Actie (030-880 1701), collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte is ook mogelijk. Ook niet kerkelijke collectanten zijn van harte welkom.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk voor meer informatie ook op kerkinactie.nl.

advertentie
advertentie
Afbeelding
SDC Putten verliest van tiental HBOK 21 uur geleden
Afbeelding
Ziekenhuis St Jansdal zoekt nieuwe leden cliëntenraad 29 sep, 10:44
Afbeelding
Grondwaterstanden in Gelderland nog laag ondanks regen van afgelopen weken 29 sep, 08:00
Afbeelding
Grondlegger van Open Doors Anne van der Bijl overleden in zijn woonplaats Harderwijk 28 sep, 15:26
Afbeelding
Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen wordt leesfeest 27 sep, 16:11
Logo
Afbeelding
‘Putten op weg naar de kerst’ 27 sep, 15:14
Afbeelding
Voetganger op zebrapad geschept door auto 27 sep, 06:38