Afbeelding
Lex van Lieshout

Verbijstering bij raad rond moties gemeentebelangen

5 december 2019 om 13:09 Politiek

PUTTEN Verbaasd, perplex en de dreiging een eventueel raadsbesluit voor te dragen voor vernietiging door de Kroon. Het gevolg van twee moties rond de huisvesting van arbeidsmigranten die in de Puttense raadsvergadering werden ingediend door Ellis van Dam (Gemeentebelangen).

Wijnand Kooijmans

Volgens Van Dam zijn de voorwaarden die het college van burgemeester en wethouders wil verbinden aan de huisvesting van arbeidsmigranten slechts gebaseerd op de uitkomsten van een discussieavond en een gesprek met een uitzendbureau. Waardoor er alleen is gekeken naar het economisch belang en niet naar het belang van de inwoners.

VEILIGHEID Dat maakt, zo vindt Van Dam, dat de veiligheid van de inwoners in het geding is. De vraag is leidend en niet het draagvlak. Dat veroorzaakt onrust. De arbeidsmigrant is, volgens Van Dam, alleen maar gericht op werk en niet op inburgering. Onderbrengen in een woonwijk verstoort, naar de mening van Van Dam, de rust in woonbuurten.

Via een motie wil Van Dam bereiken dat de gemeente bedrijven gaat aanschrijven om aan de weet te komen hoeveel mensen bij hen in dienst zijn, van welke nationaliteit die zijn en wat de behoefte aan huisvesting is in 2020. Een tweede motie van Van Dam heeft betrekking op het wonen van arbeidsmigranten in een woonwijk.

ONWENSELIJK Volgens Van Dam is dat onwenselijk. Onder meer omdat arbeidsmigranten geen eisen stellen aan hun woongenot en dat ook hier het gebrek aan de wil om te integreren ontbreekt. Doel van de motie is te voorkomen dat arbeidsmigranten nog langer met vier personen tegelijk in een woning worden gehuisvest. Fractiegenoot Henk Koornneef: ,,Dan krijgt de woning de functie van een hotel en dat is iets wat wij niet willen."

Burgemeester Henk Lambooij greep als handhaver van de wetgeving onmiddellijk in ten aanzien van deze laatste motie. ,,Deze is volgens mij in strijd met de Grondwet en met de rechten van de mens. Dat doe je als je mensen vraagt naar hun etniciteit. Als de raad de motie aanneemt en een eventueel voorstel, dan moet ik dit voor vernietiging voordragen bij de Kroon.

WET Ten aanzien van de tweede motie stelt wethouder Roelof Koekkoek dat deze in strijd is met de wet die de persoonsgegevens van mensen beschermt. Onder meer mag niet worden gevraagd waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Zijn college-wethouder Ewout 't Jong, tevens jurist, kan dit alleen maar beamen.

De wijze waarop door Gemeentebelangen over arbeidsmigranten wordt gesproken stuit Herman Luitjes (Wij Putten) tegen de borst. ,,Of dat een apart soort mens is, afwijkend van de andere mensen. Er worden hier stellingen over arbeidsmigranten gedeponeerd die niet worden onderbouwd." Volgens hem kan Gemeentebelangen de gegevens verkrijgen door zelf de bedrijven te bellen, zoals dat eerder is gedaan ten aanzien van het bedrijf Storteboom. Dat deze partij het liefst ziet verhuizen naar Harderwijk.

PERPLEX De verbazing en het perplex staan, komt van de zijde van Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie). Volgens hem zijn in de raad meerdere discussies gevoerd rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Omdat de raad een afspiegeling is van de inwoners, is de mening van die inwoners zeker meegenomen. ,,Ik kan niets met deze moties. Gemeentebelangen stelt dat arbeidsmigranten geen eisen stelt aan een woning. Maar heeft die partij daar onderzoek naar gedaan?"

Ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten in een woonwijk stelt Van den Heuvel dat de raad dit zelf heeft vastgelegd in bestemmingsplannen. ,,U vraagt het college na te gaan wat de raad heeft besloten."

WOONGENOT Gertine Elsenaar (CDA) zegt in de moties van Gemeentebelangen vooroordelen te zien ten aanzien van arbeidsmigranten waarin ze zich niet kan vinden. ,,De nationaliteit vragen gaat mij te ver en dat geldt ook voor de bewering dat ze geen behoefte hebben aan woongenot." Ook Jan van den Brink (SGP) ziet niets in de moties. ,,Om hoeveel mensen het gaat maakt niet uit. Wij moeten zorgen voor huisvesting van hen. Dan hebben bedrijven niet de behoefte om woningen te kopen. Bovendien zijn er niet zo veel situaties waarbij sprake is van overlast."

Gemeentebelangen zag in de discussie geen reden de moties in te trekken. Maar kreeg bij de stemming geen enkele steun van de andere fracties.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie