Burgemeester Henk Lambooij van Putten maakt zich ernstige zorgen over de toenemende polarisatie.
Burgemeester Henk Lambooij van Putten maakt zich ernstige zorgen over de toenemende polarisatie. Gemeente Putten

Artikel 1 van Grondwet groots zichtbaar in Gemeentehuis Putten: ‘Steeds minder ruimte voor mensen die anders denken’

26 mei 2023 om 16:30 Politiek

PUTTEN Burgemeester Henk Lambooij van Putten maakt zich ernstige zorgen over de toenemende polarisatie. Tegengestelde standpunten die verder uit elkaar komen te liggen en die – vooral door de politiek en sociale media – worden uitvergroot. ,,Ik maak mij ook zorgen over de verworven vrijheden die onder druk staan in ons land.” Daarbij kan volgens hem worden gedacht aan de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van levensovertuiging.

Lambooij deed zijn uitspraken tijdens de onthulling van de tekst van Artikel I van de Grondwet door wethouder Jim van den Hoorn. Deze is daardoor zichtbaar voor iedereen die het gemeentehuis bezoekt. 

Aan de non-discriminatiegronden in artikel 1 zijn ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toegevoegd. Lambooij vindt het van belang dat elke inwoner van Putten het betreffende wetsartikel kent.

Vrijheden moeten volgens Puttens eerste burger gelden voor iedereen, juist ook voor minderheden. ,,De gedachte dat vrijheid alleen geldt als je dingen doet of zegt die passen bij de opvattingen van de meerderheid vormt een bedreiging voor de Nederlandse traditie van openheid, vrijheid en tolerantie.”

Essentieel voor een gezonde democratie is volgens Lambooij luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar. ,,Dat je verschillende meningen en overtuigingen mag hebben.” Lambooij constateert dat er steeds minder ruimte is voor mensen die anders denken over dingen dan het gros van de maatschappij. ,,Ze worden al gauw weggezet als wappies, als intolerant, of nog erger, als mensen die discrimineren. Als we niet oppassen worden diversiteit en inclusie verheven boven andere kernwaarden. Dat baart mij grote zorgen, want juist dan werken wij polarisatie en discriminatie in de hand.” 

Naar de mening van Lambooij lijkt er onder politieke en maatschappelijke druk geen ruimte meer te zijn voor andersdenkenden. ,,Je moet en je zult hetzelfde denken als wat de meerderheid vindt. En dat is gevaarlijk. Daarmee verliezen we andere kernwaarden uit het oog. Laten we iedereen in zijn waarde laten.”

Burgemeester Lambooij gaf aan dankbaar te zijn in Nederland in een vrij land te mogen wonen waar verschillen en verscheidenheid mogen bestaan. ,,Er mag daarom geen sprake zijn van een dwangmatig eenheidsdenken. We zijn gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk. Iedereen is anders, uniek.” In verscheidenheid samenleven ziet hij als de kracht van de democratie.

Hij roept mensen op het geboorteverhaal van Nederland te blijven vertellen. ,,Laten wij de kostbare rechten en vrijheden – die wij nu koesteren als de kern van onze democratische rechtstaat – niet vergeten. Laten wij naar elkaar om blijven zien. Laten wij elkaar respecteren, laten wij ruimte geven.”

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie