Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Uitbreiding mag in ruil voor stoppen verkoop LPG

8 december 2019 om 10:32 Verkeer en vervoer

PUTTEN De bedrijfsbebouwing aan de Stationsstraat 44 in Putten mag met 250 vierkante meter worden uitgebreid. Voorwaarde is wel dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de mogelijkheid LPG te verkopen door het hier gevestigde autohandelsbedrijf Top360.

Wijnand Kooijmans

De activiteiten op het perceel zijn in 2017 gestart en in de periode daarna is men uitgegroeid tot een succesvol bedrijf. Om de komende jaren op deze locatie goed uit de voeten te kunnen, is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vindt plaats aan de achterzijde van het gebouw. Binnen de regels van het bestemmingsplan wordt ook de voorzijde van het pand verbeterd. Opzet is een verdieping te realiseren met een representatief deel dat is georiënteerd op de Stationsstraat.

STRAATBEELD De nieuwe bebouwing is vanaf de openbare weg straks niet zichtbaar. Voor de uitbreiding behoeft vermoedelijk ook geen bebouwing te worden verwijderd. Het college van burgemeester en wethouders is bereid de benodigde medewerking te verlenen omdat hierdoor ook het straatbeeld van de Stationsstraat verbeterd.

De wasstraat wordt verplaatst naar de achterzijde. Dat betekent dat de bewoners van de naastgelegen woningen minder overlast ondervinden. Met de uitbreiding kan het bedrijf de werkplaatscapaciteit vergroten en ontstaat ook meer ruimte voor het poetsen van auto's.

LPG Op basis van de huidige vergunning kan ook LPG worden verkocht. Het college vindt dit binnen een woonomgeving vanuit oogpunt van externe veiligheid niet wenselijk. Met het saneren van de LPG wordt de woonomgeving veiliger, stelt het college.

Door de bereidheid in principe medewerking te verlenen kan de eigenaar de plannen verder uitwerken en kan dan een definitieve vergunning aanvragen. Dan dient gelijktijdig de mogelijkheid voor de verkoop van LPG te worden ingetrokken. Over beide zaken kan het college zelfstandig een besluit nemen, de gemeenteraad heeft hierin geen stem.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie