Aangegeven wordt dat het beste waarschijnlijk één verkeerskundig onderzoek wordt gedaan.
Aangegeven wordt dat het beste waarschijnlijk één verkeerskundig onderzoek wordt gedaan. Pixabay

Verkeerskundig onderzoek voor wijzigen bestemmingsplan Koekamperweg 3 en 6 in Putten

15 maart 2023 om 10:15 Verkeer en vervoer

PUTTEN Voor een besluit kan worden genomen over de wijzigingen van de bestemmingsplannen voor de Koekamperweg 3 en 6 in Putten moet er in ieder geval gekeken worden naar het verkeer. Het gaat daarbij om mogelijke geluidsoverlast van derden en de verkeersveiligheid. Bij het onderzoek moet rekening worden gehouden met de aanvragen voor beide percelen.

De aanvraag is in 2021 al eens behandeld in de commissie Ruimte. Het gaat om een functieverandering van twee voormalige nertsenbedrijven. De commissieleden waren van mening dat het functieveranderingsbeleid kan worden toegepast, zonder dat het slopen van voormalige agrarische gebouwen als eis wordt gehanteerd. De commissieleden waren destijds van mening dat de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk moet worden beperkt. Ook willen ze niet dat hier een bedrijventerrein ontstaat.

Door het college is nu het besluit genomen de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan op te starten. Voor beide percelen geldt dat de loodsen die aanwezig zijn op de terreinen worden bestemd voor opslag. Er wordt wel de mogelijkheid opgenomen andere werkzaamheden toe te staan maar hiervoor moet per bedrijf aan aanvraag worden ingediend. Onderbouwd moet dan worden dat de impact van die werkzaamheden niet groter is dan de opslagfunctie.

Aangegeven wordt dat het beste waarschijnlijk één verkeerskundig onderzoek wordt gedaan. Een beslissing wordt aan beide aanvragers overgelaten, zij moeten de kosten betalen. Indien de verkeersveiligheid een probleem vormt moeten de aanvragers hiervoor ook oplossingen aandragen en betalen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie