De locatie aan de Bijsterensweg waar de gemeente tijdelijke woningen wil bouwen.
De locatie aan de Bijsterensweg waar de gemeente tijdelijke woningen wil bouwen. Tim van Donkersgoed

Ook bewoners rond Bijsterenseweg verzetten zich tegen plan flexwoningen

18 mei 2021 om 14:39 Wonen

PUTTEN Net als omwonenden van de Huybertsenweg komen ook bewoners van de Bijsterenseweg en Bekestere in actie tegen het voorstel van burgemeester en wethouders voor het bouwen van tijdelijke woningen. Volgens woordvoerder en buurtbewoner Ronald Kingma komt het neer op een overheid die niet consistent is in haar plannen, slecht met haar inwoners communiceert en keer op keer afspraken niet nakomt.

,,Wij werden vorige week dinsdag onaangenaam verrast door een eenvoudige brief van de gemeente Putten waarin aangekondigd werd dat het stuk grond tussen de Bijsterenseweg en de Nijkerkerstraat wordt aangewezen voor het bouwen van tijdelijke woningen (flexwoningen). De bewoners van de Bekestere en grondeigenaren aan de Bijsterenseweg zijn niet geïnformeerd en moesten de plannen via de pers vernemen”, aldus Kingma. ,,Inmiddels hebben we alle raadsfracties en het college een brief gestuurd en hebben met de fracties contact gezocht om onze bezwaren mondeling toe te lichten.”

BETERE LOCATIES ,,De plannen van het college getuigen van slechte ruimtelijke ordening’’, vervolgt hij. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat er betere locaties te vinden zijn in Putten voor het bouwen van flexwoningen. Wij zijn geschokt en voelen ons niet serieus genomen door de handelwijze van de gemeente. De gemeente presenteert het plan alsof al beslist is dat het doorgang krijgt. Het plan is twee weken voordat het besproken wordt in de gemeenteraad kenbaar gemaakt en er is slechts een beperkt deel van de omwonenden geïnformeerd. Na wat onderzoek bleek dat de gemeente hier al sinds november mee bezig is. De weilanden zijn al in het bezit van de gemeente en daarom was overleg met de buurt niet nodig. Met de keuze voor tijdelijke bouw is het onze stellige overtuiging dat de gemeente hier voorsorteert op permanente bebouwing.”

OPEN EN GROEN ,,De zones langs de Bijsterenseweg vormen een open en groen landschap aan de rand van het dorp Putten’’, gaat Kingma verder. ,,Deze groene structuur is een essentieel onderdeel van de dorpsrand van Bijsteren en is ook als zodanig aangeduid in de structuurvisie 2030 en gebiedsvisie Nijkerkerkerweg. De Bijsterenseweg wordt dagelijks gebruikt door vele inwoners van de wijk Bijsteren als dorpsommetje. Daarnaast is de Bijsterenseweg met het doorgaande fietspad een belangrijke fietsroute voor vele gebruikers. De bebouwingsstructuur en landschapsstructuur laat een open en ontspannen beeld zien. Hier laat een dichte, intensieve bebouwingsvorm zich niet bij inpassen.”

KERK In 2006 zijn de buurtbewoners ook al overvallen door plannen voor het bouwen van de Hersteld Hervormde Kerk. ,,Er zijn toen gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en de gemeente. En we hebben afspraken gemaakt dat de gronden tussen de Bijsterenseweg en het terrein van de kerk ingeplant zouden worden met bos om zo een mooie achtergrond voor de kerk vanaf de Nijkerkerstraat te creëren en het groene karakter van de dorpsrand te versterken. Ook in 2017 zijn er rond de vaststelling van de gebiedsvisie bezwaren geuit tegen intensieve bebouwingsmogelijkheden. Die bezwaren zijn toen gehonoreerd en in de vastgestelde versie meegenomen. Het is opmerkelijk dat er binnen vier jaar weer een plan ligt voor bebouwing.”

EXTRA ZUUR ,,Met ongeloof hebben wij gelezen dat de wachttijd voor sociale woningbouw inmiddels is opgelopen tot zeventien jaar in Putten’’, zegt Kingma. ,,Het is extra zuur om te lezen dat de gemeente denkt dit door de jaren heen ontstane probleem te kunnen oplossen door tijdelijke woningen te plaatsen op landschappelijk waardevolle plekken. In onze optiek een voorbeeld van slecht en onbehoorlijk bestuur.”

OPSCHORTEN De buurtbewoners willen graag eerst overleggen met de raadsfracties en het college en vragen om de bespreking van dit gevoelige onderwerp op te schorten en nog niet voor de commissievergadering ruimte van donderdag 27 mei te agenderen.

De flexwoningen zijn volgens het college onder andere bestemd voor starters, mensen die afkomstig zijn van een maatschappelijke opvang of een andere zorginstelling en personen die betrokken zijn bij een scheiding, huisuitzetting of gedwongen woningverkoop. Het is de bedoeling dat gebruikers van een tijdelijke woning er maximaal een jaar verblijven.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie