Afbeelding
Archief BDUmedia

Bouw woningen Wallenbergstraat kan doorgang vinden

12 december 2019 om 10:53 Nieuwbouw

PUTTEN De bouw van twee appartementsgebouwen voor 26 woningen op een terrein aan de Wallenbergstraat kan doorgang vinden. De uitspraak van de Raad van State rond de stikstof staat realisering van het plan niet in de weg.

Wijnand Kooijmans

Het ontwerp bestemmingsplan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat geldt ook voor de zes bezwaarschriften welke zijn ingediend. Enkele hiervan zijn gericht tegen de gekozen ontsluiting van de twee gebouwen vanaf de Wallenbergstraat en de Jan Nijenhuisstraat. Dit biedt het verkeer de mogelijkheid om de woningen op twee manieren te bereiken.

Volgens het college neemt het verkeer door de bouw van de woningen niet dusdanig toe dat besloten moet worden de aansluiting op de Wallenbergstraat af te sluiten. Bij de inrichting van het gebied kan, indien nodig, worden besloten deze aansluiting te versmallen en terug te brengen tot een kleine doorgang. Hierdoor wordt dan de toegang vanaf de Jan Nijenhuisstraat de hoofdontsluiting wordt. Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk.

In verband met de uitspraak van de Raad van State is nieuw onderzoek verricht naar de uitstoot van stikstof op nabij gelegen Natura 2000 gebieden. De invloed blijkt niet dusdanig dat hiervoor verder onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen voor natuur en milieu. De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de doorgang van het project.

Het bestemmingsplan gaat vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dat dient dat bij het indienen van bezwaren bij de Raad van State dit hoogste rechtscollege binnen zes maanden een besluit moet nemen. De grond waarop de twee gebouwen worden gerealiseerd is eigendom van de gemeente en wordt verkocht aan de Woningstichting Putten.

Vanavond vindt behandeling van het voorstel plaats in de commissie.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie