De locatie aan de Bijsterenseweg waar twintig tijdelijke woningen gaan komen.
De locatie aan de Bijsterenseweg waar twintig tijdelijke woningen gaan komen. Tim van Donkersgoed

Flexwoningen Bijsterenseweg komen er

Nieuwbouw

PUTTEN De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering besloten dat er flexwoningen gebouwd kunnen worden op het perceel tussen de Bijsterenseweg en de Nijkerkerstraat. Tevens werd, middels een amendement, besloten dat de schapenweide aan de Huybertsenweg voorlopig niet wordt gebruikt voor het bouwen van flexwoningen.

Diverse insprekers maakten gebruik van het spreekrecht voor burgers om aan te geven dat ze tegen de plannen van het college zijn. Mevrouw Elbertsen liet een tegengeluid horen. Zij sprak in namens de actiegroep Wij Willen Wonen Putten. ,,Wij maken ons grote zorgen over het tekort aan woningen en zijn de petitie ‘Bouw aan de Huybertsenweg en de Bijsterenseweg in Putten’ gestart. Deze petitie is al meer dan 220 keer ondertekendMet onze petitie willen we de wachttijd van zeventien jaar op sociale huurwoningen terugdringen. Wij zijn blij dat er eindelijk plannen liggen voor het bouwen van flexwoningen. Denk niet in eigen belang, maar aan het grotere belang.” 

Jan van den Brink (SGP) geeft aan: ,,We staan voor een moeilijke opgave. We hebben te maken met een overspannen woningmarkt. En in die mallemolen zweven de spoedzoekers. Deze mensen weken vroeger uit naar de recreatieparken, maar dat is door ons huidige beleid niet meer mogelijk. Toch zijn er ook zwaarwegende redenen om tegen dit voorstel te zijn. Alle insprekers die tegen dit voorstel zijn noemden de gebiedsvisie Nijkerkerstraat. In deze visie wordt aangegeven dat we dit stukje van Putten groen en open willen houden. En uitgerekend op deze locaties moeten nu flexwoningen komen. We zien de noodzaak om wat te doen, maar de twee locaties liggen wel erg dicht bij elkaar. Wat ons betreft houden we het bij één locatie en dan denken we aan het stuk grond aan de Bijsterenseweg. Dat hebben we immers al in eigendom.” De SGP diende daar een amendement voor in. Dit amendement kreeg onvoldoende steun van de gemeenteraad.

ZOEKOPDRACHT Joyce Kamphuis van Wij Putten diende het amendement ‘startmotor’ in. ,,Dit onderwerp houdt de gemoederen al vier weken bezig en dat geldt ook voor onze fractie. We moeten kijken naar het algemeen belang en niet naar het individueel belang. Wij zijn er nog niet van overtuigd dat de Huybertsenweg een geschikte locatie is, omdat de gemeente Putten hiervan geen grondeigenaar is. Daarom geven we de zoekopdracht terug aan het college. Kom, binnen een jaar, terug met een tweede locatie. Daarnaast willen we dat er tempo wordt gemaakt op de Bijsterenseweg. Hiermee maken we een eerste start om spoedzoekers te helpen.”

Erik van Hemel (ChristenUnie) vindt het een lastig proces. ,,Wij zijn niet overtuigd van de volledigheid en zorgvuldigheid van dit proces. Maar we zien wel de noodzaak voor het bouwen van flexwoningen. Het bouwen van deze woningen op de door het college aangewezen plekken is in strijd met de gebiedsvisie. Wij zijn onvoldoende overtuigd dat we met dit voorstel een rechtvaardig besluit nemen. Er is wel degelijk een aantal andere percelen in Putten beschikbaar die hadden kunnen worden meegenomen in de verkenning. Wij zijn niet overtuigd dat deze twee locaties het meest geschikt zijn voor het bouwen van flexwoningen.”

WOORD HOUDEN Jan van Meerveld van het CDA vindt dat de gemeenteraad woord moet houden. ,,Laten we de daad bij het woord voegen. We hebben ongeveer tachtig flexwoningen nodig en het college heeft dit goed opgepakt. Snelheid is nu een belangrijk criterium. Er wordt eindelijk daadkracht getoond en er moet snel gebouwd worden.”

Henk Koornneef van Gemeentebelangen vindt dat de door het college gekozen locaties niet passen in de eerder vastgestelde visies. ,,Pak nu door op Putten-Zuid en ontwikkel daar flexwoningen. Bouwen aan de Nijkerkerstraat 34 is ook een goede optie. We hoorden drie jaar niets van het college. Nu ligt er een voorstel, maar we hebben geen tijd meer voor een goede procedure. We slaan gemakshalve de burgerparticipatie over. De weerstand van de bewoners is groot en dit gaat leiden tot juridische procedures. Gemeentebelangen is en blijft kritisch op dit voorstel en we zullen niet instemmen.”

WONINGNOOD Wethouder ’t Jong reageert: ,,Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie Nijkerkerstraat hadden we een ander beeld voor ogen. Woningnood is een goede reden om van de gebiedsvisie af te wijken. Het bouwen van flexwoningen is overigens niet voor altijd. Dit is een tijdelijke afwijking van de gebiedsvisie. Het gaat om een periode van maximaal vijftien jaar. Onze zoektocht naar meerdere locaties stopt, na vandaag, niet. We hebben namelijk tachtig van deze woningen nodig.”

Van Hemel legt een stemverklaring af: ,,We zien wel degelijk de noodzaak voor het bouwen van flexwoningen, maar hechten waarde aan een koersvast bestuur. Wij stemmen niet in met het voorstel.” Toch wordt het geamendeerde voorstel door de meerderheid aangenomen.

Kingma, bewoner aan de Bijsterenseweg, reageert na afloop: ,,We laten het er niet bij zitten en gaan juridisch aan de slag. Het viel me enorm tegen dat, met name, de gemaakte afspraken uit het verleden helemaal niet meegenomen zijn in de besluitvorming.”

De raadsvergadering vond donderdagavond digitaal plaats.
advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen wordt leesfeest 27 sep, 16:11
Logo
Afbeelding
‘Putten op weg naar de kerst’ 27 sep, 15:14
Afbeelding
Voetganger op zebrapad geschept door auto 27 sep, 06:38
Logo
Afbeelding
Biljarten en trimmen; ‘Ik wil actief bezig blijven’ Dit doe ik... 26 sep, 13:58
Logo
Afbeelding
Overlast verwarde personen groeit: in Gelderland al 14.000 gevallen in 2021 26 sep, 11:47
Afbeelding
Overhandiging cheques aan Groot Spriel 26 sep, 11:29
Afbeelding
SDC Putten wint in blessuretijd 26 sep, 11:21