Op 2 februari werd het burgerinitiatief ingediend over de bouw van seniorenwoningen op het perceel van de Postweg 58. De heer Buiter vraagt met dit initiatief aan de Puttense gemeenteraad om de bouw van seniorenwoningen op genoemd perceel mogelijk te maken.